פרויקט חדש בגבעתיים
פרויקט חדש בגבעתיים

הדמייה לבניין עתידי שהברק בנו ואיפיינו לבעלי הדירות. פרויקט שהחל לפני שנה וחצי ונמצא בשלבים מתקדמים.
הברק שמחים שבעתיד הקרוב ייבחר יזם לבצע ולקדם הפרויקט.