שחקני המפתח שבדרך

כשנכנסים לתהליך תמ"א, כדאי להכיר את שחקני המפתח ובעלי התפקידים שבפרויקט תמ"א 38.

הרי הם לפניכם:

בית הברק

בעלי הדירות

הם הדיירים הגרים בדירה ו/או המשכירים את דירתם. הם בעלי הקרקע בבניין מגוריהם. הם הלקוחות של היזם המבצע. נדרש אחוז מוגדר מסה"כ בעלי הדירות להסכמה לקידום פרויקט. לבעלי הדירות תפקיד מרכזי – עליהם להיות בעלי עניין בפרויקט , זמינים ומסייעים בשת"פ מלא עם שאר בעלי התפקידים בפרויקט וזאת במטרה להריץ את הפרויקט ולא לעכבו.

הנציגות

בעלי דירות נבחרים מתוך כלל בעלי הדירות בייפוי כוח. במטרה לא לעכב את תהליך פרויקט התמ"א מול בעלי התפקידים המקצועיים, ולהשתלב בקבלת ההחלטות מטעם הדיירים מול הגורמים השותפים בתהליך התמ"א.

חברה מלווה / מארגן

בעל סמכות שמונה על ידי הנציגות בהסכם מוסדר; על מנת לוודא תקינות התהליך, ביצוע התהליך על פי חוק, ביצוע מכרז יזמים, וכל הנדרש כדי לחסוך זמן ואנרגיה של בעלי הדירות ו/או הדיירים ו/או הנציגות.

עו"ד דיירים

עו"ד בעל תואר במשפטים ו/או חברת עורכי דין כזו, המתמחה ו/או המתמחים בדיני נדל"ן. בעל תפקיד זה מתמנה על ידי בעלי הדירות ו/או הנציגות של הבניין, ומלווה את בעלי הדירות הקיימות בבניין - בכל התהליכים המשפטיים של פרויקט תמ"א, בניסוח וחתימות חוזים מול היזם, בכל חוזי המכר מול היזם ועוד. החברה היא האחראית לשמור ולהגן משפטית על בעלי הדירות באשר הם - בכל שלבי פרויקט התמ"א.

היזם

הוא הפונקציה (אדם או החברה) שלוקחת על עצמה את הפרויקט, על כל מרכיבי הפרויקט הכוללים: הוצאות, מימון, אישורי הפרויקט, ביצוע הפרויקט ועוד – וכל הנדרש מקצה לקצה. מרגע בחירת היזם הוא לוקח על עצמו אחריות כוללת ומלאה על הפרויקט ומשימותיו, וכמובן אחראי להצלחתו.

עו"ד יזם

עו"ד בעל תואר במשפטים ו/או חברת עורכי דין המתמחה בדיני נדל"ן והעוסקת בזאת. עו"ד יזם הינו הסמכות המשפטית המלווה את היזם בשלבי ניסוחי חוזי ההתקשרות מול בעלי הדירות השונים, הן בעלי הדירות הקיימות והן בעלי הדירות החדשות, וכמו כן היא הפונקציה שמסייעת בכל התהליכים המשפטיים של היזם מול הגורמים המוסדיים, העירוניים והמשפטיים כאחד.

אדריכל

בעל התפקיד המקצועי אשר אחראי לעצב את התכנית האדריכלית של הבניין החדש בהתאם לתוכניות המאושרות של גורמי העירייה, ובהתאם לנוחות ורווחת בעלי הדירות הישנות והחדשות כאחד. האדריכל עובד מול הרשויות וכן מול בעלי הדירות כאחד.

קבלן / קבלן ביצוע

בעל הסמכות המבצעת של הפרויקט. עליו מוטלת האחריות הביצועית של הפרויקט. על הקבלן לעמוד ברמת סיווג מתאימה (כמו תקן ו/או מדד) על מנת שיוכל לבצע הפרויקט, ולבצע את הבנייה של הפרויקט – על כל הנלווה לבנייה זו - באופן הראוי והטוב ביותר.

מפקח בנייה

תפקידו לפקח על הבנייה ועל הקבלן כאחד, ולוודא שהעבודה מתבצעת על פי הדרישות של מהנדס ואדריכל .המפקח הוא איש מקצוע שנבחר מטעם בעלי הדירות. הוא סמכות הפיקוח שלהם, והוא אמון מבחינתם לוודא שהעבודה מתבצעת באופן משביע את רצון בעלי הדירות. המפקח מהווה כתובת לבעלי הדירות לכל סוגיה העולה בעת ביצוע הפרויקט. המפקח הוא גם האיש שאחראי לדווח לבעלי הדירות על סטאטוס הפרויקט לרבות התקדמות הפרויקט ו/או עיכובים שונים, שינוי בתוכניות ועוד.